DESIGN STUDIO

SINCE 8.1.18 | CREATING SPACE TOGETHER

(translation in progress)

De voorbije twintig jaar heb ik mij verdiept in wat ruimte kan betekenen voor mensen en organisaties.  Voor verschillende (inter)nationale bedrijven heb ik nieuwe werkplekomgevingen ontworpen.  Vaak vanuit een zoektocht naar een eigen nieuwe manier van werken, heb ik altijd werkplekconcepten op maat ontwikkeld die de samenwerking binnen organisaties stimuleren.  

In projecten die nu opgestart worden, komen een aantal werkplektypologieën (zoals de thuiswerkplek, het ‘clubhuis’ of de werkplek op een zogeheten ‘derde plek’) eindelijk uit de schaduw.  Daarmee kan ik nieuwe werkomgevingen ontwikkelen voor betekenisvol werk, met een mix aan ruimtes voor creatie en productie (‘creative flow’) en ruimte voor ontwrichting (‘disruption’).

In mijn ontwerpen onderzoek ik hoe de transformatieve kracht van ruimte kan ingezet worden om zo gezond mogelijk te werken en te leren zodat mensen binnen een organisatie efficiënter kunnen werken, de strategie moeiteloos kunnen uitvoeren en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de missie van een organisatie.  

MAAK RUIMTE | GEEF RUIMTE

Door ruimte te maken voor specifieke activiteiten kunnen mensen efficiënter werken (Activity Based Working).  Door mensen bovendien ruimte te geven die hen ondersteunt in wat ze met een activiteit willen bereiken, kunnen ze zich blijven ontwikkelen (Challenge Based Working).  Mensen leren bewuster ruimte kiezen voor hetgeen ze te doen hebben en hetgeen ze willen bereiken.  Door ruimte bewuster in te zetten, halen ze gemakkelijker hun doelen en krijgen ze meer zelfvertrouwen.  Ze worden weerbaarder, mentaal gezonder en staan sterker in hun leven, werk en zorg voor elkaar. Als individu, als team en als organisatie.

In projectteams ligt mijn kracht in het stellen van de vraag achter de vraag om het systeem waarin een huisvestingsvraagstuk zich bevindt, helder te krijgen.   Die zoektocht naar de natuur van de organisatie en haar mensen leidt naar inzichten over de werkelijke ruimtebehoefte.  Voorbij de vraag naar wat mensen willen en waar ze om vragen, ontwikkel ik het werkplekconcept dat voorziet in de ruimte die mensen nodig hebben om de strategie van de organisatie moeiteloos uit te voeren. 

In co-creatie met directie, klankbordgroepen en medewerkers ontwerp ik de bouwstenen van een nieuwe werkomgeving.  Aan de hand van de leidende principes en collectieve waarden van de organisatie bepalen we samen de juiste sfeer en beeldkwaliteit van de nieuwe werkomgeving.  

De bouwstenen, sfeer en beeldkwaliteit worden gebundeld in een Ontwerphandboek, dat richtlijnen geeft voor de verdere uitwerking van het ontwerp.  

Voor projecten tot 3500 m2 werk ik het ontwerp daarna zelf verder uit.  Voor grotere projecten stuur ik een team aan.  In nieuwbouwprojecten werk ik nauw samen met het architectenteam.  In dat geval bewaak ik de kaders uit het Ontwerphandboek zodat er een architecturaal verantwoord gebouw wordt opgeleverd waarin het werkplekconcept kan worden uitgerold.

De komende jaren wil ik mijn portfolio graag verbreden en mijn creatieve denkkracht inzetten in ruimtelijke vraagstukken waar mensen samen werken, leven, leren, spelen en zorgen vanuit hun missie om met hun natuurlijke talenten bij te dragen en impact te maken.

Als bestuurslid van de European Chapter van de International Academy for Design & Health (IADH) zoek ik verbinding in mijn vakgebied met het Design & Health LAB van de Politecnico di Milano om wetenschappelijk onderzoek over de impact van de bebouwde omgeving op de gezondheid van mens en maatschappij te integreren in nieuwe huisvestingsprojecten.  Bouwen om fysieke en mentale ziekte te voorkomen (salutogeen) en te voorzien in een gelukkig en gezond leven.  

BEFORE 8.1.18

2007 – 2017 _lead architect | workplace & interior at Ideal Projects, Voorschoten (NL)

2002 – 2007 _architect and projectmanager | workplace & interior at Cushman & Wakefield, Brussels (B)

2000 – 2002 _architect and technical designer at top-mouton, Proven (B)

1998 – 2000 _architect at Dirk Vandekerckhove landscape architect, Mariakerke (B)

1996 – 1998 _architectural intern at Christine Conix architectenbureau, Antwerp (B)

1995 – 1996 _architectural intern at De Brock-Wynants architectenbureau, Ghent (B)

1995 _graduated cum laude from Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas, Ghent (B)

1991-1995 _architectural assistant at Marie José Van Hee architecten, Ghent (B)

1989 _graduated from O.L.V. ter Engelen, Kortrijk (B)